Betonářské práce

Beton je vlastně umělý kámen. Odolává mechanickému poškození a má vysokou pevnost v tlaku. S ocelí má stejnou roztažnost, takže jej lze kombinovat s ocelovými konstrukcemi.

Beton lze odlévat do libovolného tvaru. Betonové stavby jsou těžko odstranitelné. Nevýhodou je velká hmotnost a značná tepelná vodivost. Jsou studené a ve srovnání s cihelnou by musela být betonová zeď dvojnásobně silná, aby izolovala stejně. Proto beton jako takový na stavbách pro bydlení nahrazují častěji jiné materiály.

Běžným způsobem je však odlévání betonu do předem připravených forem v podobě nejrůznějších typů bednění od štěpkocementových forem, přes polystyrénové až po jejich kombinace. Použité desky pak tvoří tzv. ztracené bednění, jež se pomocí speciálních prvků rozepíná a spojuje. K venkovní straně se klade odpovídající vrstva tepelné izolace a následně se celé patro zalije betonovou směsí. Jedná se pak o velice progresivní a vysoce tepelně izolační stavební systém.
Pokud se však odlévání koná do běžného bednění, je třeba finální beton omítat. Betonové konstrukce mohou tvořit podstatnou část domu, jak ve svislých, tak vodorovných konstrukcích, ale musí být bezpodmínečně opatřeny dokonalou vnější tepelnou izolací.

Betonování v zimě.
Provádění betonářských prací v zimním období je vždy spojeno s určitým rizikem, že dojde k poškození betonu a nebo k poklesu mechanických vlastností zatvrdlého betonu, protože může dojít k rychlé změně počasí. S ohledem na existenci tohoto rizika je lepší se provádění betonářských prací v zimním období vyhnout, je-li to možné. Pokud je nutné provádět betonářské práce v zimním období, je třeba důsledně dodržet řadu opatření a použít speciální chemické látky, což samozřejmě vede ke zvýšené ceně betonu, ale i práce s provedením betonové konstrukce.

Jak již bylo řečeno, je pro tuhnutí a tvrdnutí betonu optimální teplota v rozmezí od +15°C do + 25°C. Při teplotách od +7°C do +15°C sice beton tuhne a tvrdne a nehrozí mu poškození mrazem, ale je třeba počítat s tím, že požadovaných vlastností nedosáhne ve stáří 28 dnů, ale přiměřeně k teplotě později. Tento fakt je třeba vzít v úvahu především u nosných konstrukcí, protože předčasným odbedněním nebo předčasným odstraněním podpěr může dojít ke zřícení konstrukce z titulu nedosažení dostatečné pevnosti. U nenosných konstrukcí a u drobných výrobků je třeba počítat s tím, že pomalý nárůst pevnosti a dalších mechanických vlastností může vést k poškození výrobků, které jsou vystaveny příliš brzy provozu a zatížení.

Největší problémy nastávají při podnulových teplotách, tj. při mrazech. Při těchto teplotách již jednak vůbec neprobíhá tuhnutí a tvrdnutí betonu a navíc je beton ohrožen tvorbou krystalů ledu v betonové směsi. V zimním období i při použití speciálních přísad a při dodržení opatření pro betonáž v zimním období je nutné počítat s pomalejším nárůstem pevnosti betonu.

Provádění betonářských prací se v zimním období velmi utlumí, protože náklady na zimní opatření jsou ve většině případů neekonomické. Betonářské práce se vesměs omezí na dokončovací práce a na drobné betonářské akce.


Nezávaznou cenovou nabídku vyhotovíme dle konkrétních požadavků a finančních možnostech zákazníka.