Elektroinstalace

Vývoj elektrotechnických systémů a výpočetní techniky ovlivnil v uplynulém období řadu technologií, systémových řešení i samotných výrobků. Jisté je však jedno. Základním zdrojem energie pro chod těchto systémů či zařízení je elektřina.

Výčet technologií a produktů, které se bez zdroje elektrické energie neobejdou je mnoho. Mezi běžné dnes patří domácí spotřebiče, jakými jsou pračky, ledničky, vysavače, TV a Hi-Fi soustavy, osvětlovací tělesa apod. Další soubor závislý na dodávkách elektřiny tvoří technologické zázemí domu. Do něj můžeme zařadit systém vytápění a regulace otopné soustavy, elektronické zabezpečení objektu, zavlažovací systém zahrady, bazénové technologie, klimatizaci objektu, centrální vysavač, kamerový systém, elektronický systém řízení chodu venkovních markýz, rolet a žaluzií apod. V současné době jsou také na našem trhu běžně k dostání výrobky, u kterých dříve bylo zcela běžné mechanické ovládání např. garážová vrata, vjezdové brány nebo střešní okna. Tyto výrobky pohání speciální elektromotory, které jsou uváděny v chod většinou pomocí dálkového ovládání. Proč se tak zeširoka rozepisujeme o výrobcích a technologiích závislých na elektřině? Určitě vás nechceme strašit. Ba právě naopak. Chtěli bychom jen, abyste při plánování rozvodů elektřiny nezapomněli na žádné důležité zařízení či alespoň vývod pro případ, že byste zařízení chtěli instalovat později. Pak by vám totiž nezbylo nic jiného, než vést nový rozvod v lištách po povrchu stěn, což nepůsobí příliš esteticky.

Velmi často také dochází k situaci, kdy stavebník ve snaze nenavyšovat přespříliš náklady stavby si dopřeje nákladnou dlažbu, obkladačky nebo strukturovanou omítku. Elektroinstalaci, která není vidět, však nepřikládá důležitost a nechá si dle svého uvážení provést jen základní proudové obvody. S rostoucími nároky na bydlení pak dochází k situaci, že se pak dlouhá léta trápí nad nedostatky v elektroinstalaci a nechá si další obvody dodělat. Samozřejmě již za cenu narušení právě nových omítek nebo obkladů.

Vhodné je také zamyslet se, jak se otevírají dveřní křídla a zda po jeho otevření budeme mít vypínač po ruce. V ložnicích je dnes již zcela běžná instalace vypínačů hlavního osvětlení místnosti jak u vstupu do místnosti tak i u postele, aby je bylo možné pohodlně zhasnout bez nutnosti vstávání.

Na území ČR je při navrhování elektroinstalací uplatňována zásada, že v každé obytné místnosti mají být minimálně dva na sobě nezávislé obvody (jeden obvod světelný a jeden zásuvkový), z nichž každý je samostatně jištěn. Na každý z nich může být přitom napojeno více místností. Je tomu tak proto, aby v případě poruchy na jednom z obvodů, např. světelném, bylo možné zajistit osvětlení místnosti např. stojací lampou. Počty zásuvkových vývodů je přitom vhodné v porovnání s platnými normami navýšit. Požadavky na elektrospotřebiče totiž neustále vzrůstají a počet zásuvek se po dokončení domu může ukázat jako nedostatečný.

Tři zásuvkové vývody předepisuje norma např. pro kuchyň. Pokud si však spočítáme veškeré elektrospotřebiče, které by měla mít moderní kuchyně, je zřejmé, že tento počet i při volbě vícenásobných zásuvek s přihlédnutím k budoucímu rozmístění a zajištění nezávislé funkce spotřebičů je nedostatečný. Samostatně jistit je nutné kupříkladu elektrickou troubu, varnou desku, myčku na nádobí, apod. Vzdát se nebudete chtít jistě ani dalších pomocníků v kuchyni, ať již jsou to mikrovlnné trouby, kávovary, topinkovače, varné konvice, kuchyňské roboty atd. Již teď bychom jistě napočítali minimálně 6 samostatných zásuvkových obvodů. Obdobné řešení však vyžadují i další rozhodující zařízení závislé na zdroji elektrické energie.


Nezávaznou cenovou nabídku vyhotovíme dle konkrétních požadavků a finančních možnostech zákazníka.