Zateplování fasád

Proč zateplovat a izolovat?

V dnešní ekonomicky vypjaté době se vytápění objektů stává nezanedbatelnou položkou provozních nákladů a to nejen u objektů panelové výstavby, ale i u rodinných domů. Reálnou cestou k dosažení žádaných úspor energie je zateplení těchto objektů. To je však vždy nutno řešit včetně úprav výplní otvorů ( těsnění, popř. výměna ) a souvisejících konstrukcí ( stropy, střechy atd. ), aby bylo dosaženo potřebného efektu.

Ceny energií rok od roku stoupají a s vývojem civilizace se mění i požadavky na zateplování budov. Tepelná pohoda, energetická náročnost a ekonomické náklady nás vedou k tomu, abychom zajistili našim obydlím vhodné zatepení.

Jak je možno potvrdit teoretickými výpočty, ale i praktickými měřeními, je úspora energie na vytápění po těchto úpravách 30% - 50%, což při úměrném růstu ceny energií znamená průměrnou návratnost této investice asi 10 let. Při odpočtu nákladů na opravu staré fasády, popř. úspory tl. obvodového zdiva a základů při novostavbě se zateplení stává investicí ještě zajímavější.

Vlastní konstrukce se zateplením účinně chrání proti povětrnosti, a tím se prodlužuje její životnost. Zateplení také definitivně odstraňuje problémy s promrzáním stěn (většinou rohů místností), které se často projevuje růstem plísní na vnitřním povrchu zdí. Odstraněním plísní, nepříjemného pocitu chladných stěn a podlahy se také velmi zvyšuje komfort bydlení.


Izolace fasád - výhody

- zateplením fasád lze snížit výdaje za topení až o 30% - 50%
- díky zateplení fasády získáte lepší vzhled domu
- zateplení fasád zvyšuje životnost domu
- díky zateplení vám v zimních měsících odpadnou starosti s nízkou teplotou v domě
- zateplení má svůj účel i v létě: nepropouští teplo
- většina zateplovacích materiálů pohlcuje zvuk
- fasáda domu je po zateplení nehořlavá (zamezuje šíření požáru)

Nezávaznou cenovou nabídku vyhotovíme dle konkrétních požadavků a finančních možnostech zákazníka.